czwartek, grudzień 13, 2018

Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat

Obiecujący początek rokuGrupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat w wyniku konsekwentnej realizacji strategii rozwoju w obszarze usług zintegrowanych odnotowała w I kwartale br. wzrost wyników operacyjnych, utrzymując pozycję lidera na kluczowych dla niej rynkach – płatnej telewizji, telefonii komórkowej w segmencie usług kontraktowych i telewizyjnym, zarówno w grupie kanałów głównych, jak i tematycznych.

 

Grupa Cyfrowy Polsat w I kwartale 2015 r.:

 • Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód wyniosła 16,4 mln, z czego:

-        75% to usługi świadczone w modelu kontraktowym, co gwarantuje wyższą stabilność przychodów  w przyszłości oraz wyższą lojalność klientów.

 • Doskonałe wyniki sprzedaży w ramach programu smartDOM:

-        707 tys. klientów programu,

-        2,17 mln aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów,

-        319 tys. dodatkowych usług dokupionych przez klientów programu w I kwartale br.

 • 6,1 mln klientów kontraktowych:

-        liczba usług (RGU) kontraktowych wzrosła r/r do 12,4 mln,

-        ARPU klienta kontraktowego wzrosło r/r do 85,8 zł,

-        wskaźnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód (RGU) wzrósł r/r do 2,04/klienta,

-        niski wskaźnik churn 9,5%.

 • Dzięki regularnemu wzrostowi zasięgu Internetu LTE oraz sukcesowi oferty usług zintegrowanych smartDOM, liczba usług dostępu do mobilnego Internetu w modelu kontraktowym wzrosła rok do roku o 39% do ponad 1,4 mln, zaś łączna liczba usług dostępu do mobilnego Internetu wzrosła do ponad 1,6 mln.
  • Bardzo dobre wyniki finansowe:
 • Kanał Polsat z wynikiem 13,4% był liderem oglądalności w grupie komercyjnej, a łączne udziały Telewizji Polsat w oglądalności wzrosły do 24%.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły znacznie szybciej niż rynek – w tempie 6,4% vs. 3,7% wzrostu rynku – i wyniosły 221 mln zł, a udział Grupy w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 25,3%.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 4,3 mln.

-        przychody:                 2,329 mld zł,

-        EBITDA: 897 mln zł,

-        marża EBITDA: 38,5%,

-        wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji za 12 ostatnich miesięcy: 1,116 mld zł,

-        dług netto/EBITDA: 3,2x.

 • Klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu jako pierwsi w Polsce mogą korzystać z Internetu w technologii LTE na częstotliwości 800 MHz. W zasięgu Internetu LTE Plusa i Cyfrowego Polsatu jest już ponad 90% Polaków, dzięki uruchomieniu ponad 1000 nowych stacji bazowych przez Grupę Midas w ramach budowy sieci LTE800.
 • Grupa dokonała przedterminowej, dodatkowej spłaty części kredytu terminowego spółki Polkomtel w wysokości 600 mln zł.
 • Plus wprowadził dla wszystkich swoich klientów technologię HD Voice na terenie całego kraju. Dzięki HD Voice klienci Plusa mogą się cieszyć jeszcze lepszą jakością połączeń i większym komfortem prowadzonych rozmów.
 • Polkomtel podjął decyzję o zaprzestaniu aktywnego udziału w aukcji w części dotyczącej bloków częstotliwości 800 MHz, przechodząc w oferty pasywne.
 • Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat rozpoczęła prace analityczne dotyczące możliwości i ewentualnych warunków przeprowadzenia procesu refinansowania obecnego zadłużenia Grupy, celem uproszczenia jego struktury oraz dalszej optymalizacji warunków i obniżenia kosztów jego obsługi.
 • Do Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, w wyniku podpisanych umów zakupu, zgodnie z realizowaną strategią rozwoju Grupy w obszarze nowych technologii, dołączyły spółki Teleaudio Dwa, lider usług Premium Rate, oraz InterPhone Service, producent nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego i elektronicznego powszechnego użytku.

W 2015 r. konsekwentnie i skutecznie kontynuujemy realizację strategii rozwoju w obszarze usług zintegrowanych. Nasz program łączenia usług smartDOM w szybkim tempie zyskuje nowych uczestników, co ma bardzo pozytywny wpływ na wzrost wskaźnika nasycenia usługami, średniego przychodu od klienta oraz lojalności abonentów i ich satysfakcji ze świadczonych przez nas usług. Jako lider technologiczny rynku, jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy Internet LTE na częstotliwości 800 MHz, zwiększając dzięki temu zasięg naszych usług LTE do ponad 90% – podsumowuje Tomasz Gillner-Gorywoda, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Dyrektor Generalny, Polkomtel Sp. z o.o.

>Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

Dzięki programowi smartDOM w segmencie usług dla klientów indywidualnych i biznesowych w dalszym ciągu efektywnie dosprzedawaliśmy klientom kontraktowym nasze podstawowe usługi – telewizję, Internet, telefon. Co ważne, dobrze odbierana przez klientów komunikacja marketingowa programu smartDOM ma także pozytywny wpływ na sprzedaż pojedynczych usług w standardowych ofertach. W konsekwencji rozwoju zasięgu technologii LTE utrzymujemy wysoką sprzedaż usług mobilnego dostępu do Internetu i pozostajemy liderem tego rynku – podsumowuje Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o. i Wiceprezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

 

W I kwartale br. Grupa Cyfrowy Polsat:

 • posiadała 6,1 mln klientów kontraktowych:

-        liczba usług (RGU) kontraktowych wzrosła r/r o 3,4% do 12,4 mln (6,6 mln usług telefonicznych, 4,4 mln usług telewizyjnych, 1,4 mln usług internetowych),

-        ARPU klienta kontraktowego wzrosło r/r do 85,8 zł,

-        systematycznie rosnący wskaźnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód (RGU) wzrósł r/r do 2,04/klienta,

-        niski wskaźnik churn 9,5%,

 • baza aktywnych usług przedpłaconych wyniosła ponad 4 mln, z czego:

-        3,8 mln usług telefonicznych,

-        ok. 0,1 mln usług telewizyjnych,

-        0,2 mln usług internetowych,

-        ARPU klienta usług przedpłaconych wyniosło 17,3 zł, odnotowując wzrost r/r o 4%,

 • 4,7 mln kart SIM aktywnie korzystało z transmisji danych, co oznacza wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu 2014 r.:

-        smartfony stanowiły w I kwartale br. 85% całkowitej sprzedaży telefonów.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za I kwartał 2015 r.

mln PLN

I kwartał 2015

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2.090

326%

Koszty operacyjne*

1.302

315%

EBITDA

796

340%

Marża EBITDA

38,1%

1,2 p.p.

Zysk netto

307

928%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Na wzrost głównych pozycji finansowych segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych miała wpływ konsolidacja wyników grupy Metelem, właściciela Polkomtelu. Jednak, co ważne, przychody rosły także w sposób organiczny – głównie dzięki wyższym przychodom telekomunikacyjnym, które zawdzięczamy bardzo dobrej sprzedaży usługi mobilnego Internetu. Dynamika wzrostu kosztów po wyłączeniu efektu konsolidacji Metelem była konsekwencją dużego zainteresowania programem smartDOM oraz przyrostu liczby użytkowników mobilnego Internetu – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Kanał główny Polsat był w pierwszym kwartale tego roku liderem w niezwykle istotnej dla nadawców grupie komercyjnej. Dzięki sukcesowi wiosennych ramówek naszych stacji – zarówno  Polsatu, jak i kanałów tematycznych – nasza Grupa jako jedyna odnotowała wzrost udziałów w oglądalności w stosunku do ubiegłego roku. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły znacznie szybciej niż rynek, dzięki czemu nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do ponad 25% – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

 • Kanał główny Polsat był liderem oglądalności w grupie komercyjnej z udziałem 13,4%.
 • Kanały tematyczne Telewizji Polsat także miały najwyższy udział w rynku oglądalności – 10,5%.
 • Łączne udziały Grupy Polsat w oglądalności wzrosły r/r o 1,5 pkt. proc. do 24%.
 • Przychody z reklamy i sponsoringu wzrosły o 6,4% (vs. 3,7% wzrostu rynku reklamy TV) do 221 mln zł, zapewniając Grupie Polsat udziały w rynku reklamy telewizyjnej na poziomie 25,3%.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za I kwartał 2015 r.

mln PLN

I kwartał 2015

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

283

7%

Koszty operacyjne*

183

11%

EBITDA

100

0%

Marża EBITDA

35,5%

(2,5 p.p.)

Zysk netto

81

3%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Wzrost przychodów tego segmentu naszej działalności został osiągnięty dzięki organicznemu wzrostowi, sukcesowi ramówek kanałów TV4 i TV6 oraz uruchomionemu w zeszłym roku nowemu kanałowi Disco Polo Music. Po raz kolejny skuteczna okazała się nasza strategia zrównoważonego zarządzania ofertą programową kanałów – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za I kwartał 2015 r.

mln PLN

I kwartał 2015

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2.329

222%

Koszty operacyjne*

1.441

224%

EBITDA

897

218%

Marża EBITDA

38,5%

(0,5 p.p.)

Zysk netto

171

74%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Wyniki finansowe naszej Grupy są zgodne z naszymi oczekiwaniami i konsensusem rynkowym. Odzwierciedlają one naszą konsekwencję w realizacji przyjętej strategii rozwoju na rynku usług zintegrowanych. Silną pozycję wciąż stanowią stabilne i wysokie wolne przepływy pieniężne, dlatego w kwietniu zdecydowaliśmy się nadprogramowo spłacić dodatkowe 600 mln zł kredytu. Z uwagi na korzystną sytuację na rynku finansowym, analizujemy aktualnie możliwość zrefinansowania obecnego długu Grupy. Optymalizacja zadłużenia zawsze była jednym z naszych priorytetówkomentuje Tomasz Szeląg.

 

CyfrowyPolsat.net - Nieoficjalny serwis informacyjny na temat platformy Cyfrowy Polsat, pakiety, sprzęt, promocje, oferta, telefony, internet. Wszelkie informacje jakie potrzebujesz wiedzieć o największej polskiej platformie satelitarnej. Nowości ze świata cyfrowego polsatu, telewizja, telefonia gsm, internet. Tylko u nas wszystko w jednym miejscu.

Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub sa zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych,  czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.