czwartek, grudzień 13, 2018

Grupa Cyfrowy Polsat w 2014 r.: sukces oferty zintegrowanej i bardzo dobre wyniki finansowe

bardzo dobre wyniki finansowe Cyfrowego Polsatu  Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za IV kwartał i cały 2014 r. W roku 2014 w ujęciu pro forma przychody przekroczyły 9,7 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął niemal 3,8 mld zł, skutkując silną marżą EBITDA na poziomie 39%. W samym IV kwartale przychody wyniosły 2,521 mld zł, a wynik EBITDA kształtował się na poziomie 837 mln zł. Grupa w dalszym ciągu odnotowywała bardzo szybki wzrost liczby świadczonych usług mobilnego dostępu do Internetu oraz organiczny wzrost liczby usług płatnej TV, podczas gdy segment telefonii komórkowej wyraźnie się ustabilizował.

Pozwoliło to Grupie Cyfrowy Polsat utrzymać pozycję lidera na kluczowych dla niej rynkach:

 • Nr 1 na rynku płatnej telewizji, z udziałem szacowanym na 32%,
 • Nr 1 na rynku telefonii komórkowej w segmencie usług świadczonych w modelu kontraktowym (telefonia mobilna plus Internet) – udział szacowany na 28,1%,
 • Nr 1 na rynku telewizyjnym z łączną oglądalnością 24,5% w grupie komercyjnej i udziałem w rynku reklamy telewizyjnej na poziomie 24,8% w IV kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat w 2014 r.:

 • łączna liczba aktywnych usług generujących przychód wzrosła do 16,5 mln, z czego:
 • 75% to usługi świadczone w modelu kontraktowym, co gwarantuje wyższą stabilność przychodów w przyszłości oraz wyższą lojalność klientów,
 • doskonałe wyniki sprzedaży w ramach programu smartDOM:
 • 569 tys. klientów programu,
 • liczba aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów wynosi 1,753 mln,
 • tylko w IV kwartale 2014 r. klienci programu smartDOM dokupili 394 tys. dodatkowych usług,
 • komunikacja programu ma pozytywny wpływ na sprzedaż pojedynczych usług w standardowych ofertach,
 • program ma pozytywny wpływ na ARPU klienta kontraktowego,
 • stabilna baza klientów kontraktowych, wynosząca 6,1 mln:
 • liczba usług (RGU) kontraktowych wzrosła do 12,3 mln,
 • ARPU klienta kontraktowego wzrosło w IV kwartale do 87,2 zł,
 • systematycznie rosnący wskaźnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód (RGU) wzrósł do 2,01/klient,
 • niski wskaźnik churn 9,1%,
 • dzięki sukcesowi oferty Power LTE, liczba usług dostępu do mobilnego Internetu wzrosła do 1,6 mln, czyniąc Grupę Cyfrowy Polsat niekwestionowanym liderem tego rynku:
 • 86% usług dostępu do Internetu świadczonych w modelu kontraktowym,
 • w 2014 r. kanał POLSAT z wynikiem 13,3% był liderem oglądalności w grupie komercyjnej, a łączne udziały Telewizji Polsat w oglądalności wyniosły 23,7%; o 1,5 pkt. proc. do 25,1% urósł rok do roku udział Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej, a jej przychody do 958 mln zł, w tempie znacznie szybszym niż cały rynek,
 • średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wyniosła około 4,3 mln,
 • solidne wyniki finansowe (pro forma uwzględniająca roczną obecność spółki Polkomtel w Grupie):
 • przychody: 9,705 mld zł,
 • EBITDA: 3,787 mld zł,
 • marża EBITDA: 39%,
 • wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,173 mld zł,
 • dług netto/EBITDA: 3,0x,
 • wyniki finansowe uwzględniające konsolidację Polkomtel począwszy od 7 maja 2014 r.:
 • przychody: 7,410 mld zł,
 • EBITDA: 2,738 mld zł,
 • marża EBITDA: 37%,
 • zysk netto: 292 mln zł,
 • zakup kluczowych praw sportowych: rozgrywki PlusLigi i Orlen Ligi w piłce siatkowej, Mistrzostwa Europy w 2015 i 2017 r. w siatkówce mężczyzn i kobiet, Liga Światowa w piłce siatkowej mężczyzn,
 • wprowadzenie w usługach głosowych technologii HD Voice oraz udane testy technologii: LTE Broadcast, Voice over LTE, LTE-Advanced oraz usługi wielokamerowej w IPLI,
 • Zgoda NWZA Cyfrowego Polsatu na ewentualne uruchomienie Programu Emisji Obligacji Korporacyjnych w kwocie do 1 mld zł,
 • przedterminowa, dodatkowa spłata części kredytu terminowego spółki Polkomtel w wysokości 200 mln zł,
 • nowa marka Plush – w opcji na kartę i mix z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami, kierowana do młodych odbiorców,
 • przystąpienie spółki Polkomtel do aukcji na rezerwację częstotliwości 800 i 2600 MHz,
 • renegocjacja umowy z Grupą Midas skutkująca uzyskaniem nowej stawki rozliczeniowej za usługi transmisji danych – w wysokości 2,4 zł/GB, obowiązującej od 1 stycznia 2015 r.

W 2014 r. konsekwentnie realizowaliśmy strategię, co potwierdzają uzyskane wyniki operacyjne i finansowe. Nie byłoby to możliwe bez udanej integracji operacyjnej spółek Cyfrowy Polsat i Polkomtel. Mamy lojalną bazę klientów kontraktowych, systematycznie rosnącą liczbę usług kontraktowych oraz pierwsze sukcesy w sprzedaży usług zintegrowanych w ramach programu smartDOM, do którego w niespełna rok przystąpiło blisko 600 tys. klientów i który miał bardzo pozytywny wpływ na wzrost wskaźnika nasycenia usługami oraz ARPU. Po raz kolejny, jako lider technologiczny rynku, zaprezentowaliśmy testowo nowe rozwiązania – LTE Broadcast, Voice over LTE, LTE-Advanced o szybkości do 300 Mb/s oraz usługę wielokamerową w IPLI. W styczniu tego roku w zasięgu naszego LTE znalazło się już 80% Polaków – mówi Tomasz Gillner-Gorywoda, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Dyrektor Generalny, Polkomtel Sp. z o.o.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych w IV kwartale 2014 r.

W segmencie usług dla klientów indywidualnych i biznesowych dzięki programowi smartDOM efektywnie dosprzedawaliśmy nasze podstawowe usługi – telewizja, Internet, telefon – obecnym klientom kontraktowym, czego efektem jest wzrost wskaźnika nasycenia usługami do 2,01 oraz wzrost ARPU do 87,2 zł. Nie bez znaczenia dla wzrostu ogólnej liczby usług kontraktowych pozostawała dynamicznie rosnąca baza Internetu mobilnego i wzmożone zainteresowanie usługą Multiroom – podsumowuje Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o. i Wiceprezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

W IV kwartale 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat:

 • posiadała stabilną bazę klientów kontraktowych, wynoszącą 6,1 mln:
 • liczba usług (RGU) kontraktowych wzrosła do 12,3 mln (6,6 mln usług telefonicznych, 4,4 mln usług telewizyjnych, 1,4 mln usług internetowych),
 • ARPU klienta kontraktowego wzrosło do 87,2 zł,
 • systematycznie rosnący wskaźnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód (RGU) wzrósł do 2,01/klient,
 • niski wskaźnik churn 9,1%,
 • baza aktywnych usług przedpłaconych wyniosła 4,1 mln, z czego:
 • 3,8 mln usług telefonicznych,
 • 0,1 mln usług telewizyjnych,
 • 0,2 mln usług internetowych,
 • ARPU klienta usług przedpłaconych wyniosło 18,2 zł,

Na wzrost przychodów, kosztów i EBITDA całego segmentu miała wpływ konsolidacja wyników grupy Metelem, jednak, co ważne, przychody rosły także w sposób organiczny, dzięki wyższym przychodom telekomunikacyjnym – głównie dzięki świetnej sprzedaży usługi mobilnego Internetu – oraz z usług płatnej telewizji. Dynamika wzrostu kosztów po wyłączeniu efektu konsolidacji Metelem była konsekwencją dużego zainteresowania programem smartDOM oraz przyrostu liczby użytkowników mobilnego Internetu – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.


Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za IV kwartał 2014 r.

mln PLN

IV kwartał 2014

zmiana r/r

Przychody

2.213

347%

Koszty*

1.489

340%

EBITDA

723

351%

Marża EBITDA

32,7%

0,3 p.p.

Zysk netto

(64)

n/d

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej w IV kwartale 2014 r.

Dzięki sukcesowi jesiennej ramówki i większej oglądalności kanałów tematycznych zarówno stacja POLSAT, jak i Grupa Polsat była liderem oglądalności w grupie komercyjnej w czwartym kwartale 2014 r. W stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku zwiększyliśmy przychody z reklamy i sponsoringu, które były zgodne z naszymi oczekiwaniami i zostały zrealizowane dzięki skutecznej strategii sprzedaży na rosnącym rynku reklamowym – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

W IV kwartale 2014 r. Telewizja Polsat była liderem oglądalności z łącznym udziałem 24,5% w grupie komercyjnej. Kanał główny POLSAT był najchętniej oglądanym kanałem ogólnotematycznym i osiągnął wynik 13,7%, natomiast kanały tematyczne miały 10,9% udziału w rynku. Przychody z reklamy i sponsoringu wyniosły 285 mln zł, zapewniając Grupie Polsat udziały w rynku reklamy telewizyjnej na poziomie 24,8%.

Wzrost przychodów tego segmentu naszej działalności został osiągnięty dzięki organicznemu wzrostowi, nowym kanałom w ofercie oraz większej liczbie kanałów zewnętrznych w portfolio biura reklamy Polsat Media. Niezmiennie w bardzo zrównoważony sposób zarządzaliśmy ofertą programową kanałów, a większa dynamika kosztów spowodowana jest wyższymi nakładami inwestycyjnymi na program kanałów TV4 i TV6 oraz wyższą amortyzacją praw sportowych – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za IV kwartał 2014 r.

mln PLN

IV kwartał 2014

zmiana r/r

Przychody

352

4%

Koszty*

236

8%

EBITDA

114

(4%)

Marża EBITDA

32,4%

(2,6 p.p.)

Zysk netto

93

(3%)

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za IV kwartał i cały 2014 r.

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za IV kwartał i cały 2014 r.

mln PLN

IV kwartał 2014

zmiana r/r

2014

zmiana r/r

Przychody

2.521

215%

7.410

155%

Koszty*

1.682

221%

4.681

146%

EBITDA

837

204%

2.738

162%

Marża EBITDA

33,2%

(1,2 p.p.)

37%

1,1 p.p.

Zysk netto

14

(92%)

292

(44%)

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Wyniki finansowe naszej Grupy zarówno w IV kwartale, jak i całym 2014 r. były zgodne z naszymi oczekiwaniami i były efektem konsekwentnie realizowanej strategii. Wzrost głównych pozycji rachunku wyników spowodowany był głównie konsolidacją wyników Grupy Metelem od 7 maja 2014 r., ale przychody rosły także po wyłączeniu tego efektu. Dzięki wyważonej polityce inwestycyjnej mamy pod kontrolą koszty i odnotowaliśmy wysokie marże EBITDA. Silną pozycję stanowią wysokie wolne przepływy pieniężne. Pozytywny wpływ na nasze przyszłe wyniki będzie miała nowa stawka rozliczeniowa z Grupą Midas. Naszym celem na ten rok jest utrzymanie wysokich marż, dalsza optymalizacja bazy kosztowej oraz konsekwentne obniżanie zadłużenia Grupy, wsparte stabilnym poziomem wolnych przepływów pieniężnych komentuje Tomasz Szeląg.

Nowe definicje Grupy Cyfrowy Polsat

 

RGU (Revenue Generating Unit)

Pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.

Klient

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.

ARPU kontrakt

Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect).

ARPU pre-paid

Średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect).

Churn

Rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. 

Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12-miesięcznym okresie.

Definicja użyciowa
(90-dni dla RGU pre-paid)

Liczba raportowanych RGU usług przedpłaconych w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych.

W praktyce oznacza to, iż dana karta w okresie minionych 90 dni musiała być włożona do telefonu bądź innego urządzenia, które było uaktywnione i było w stanie wykonać bądź odebrać połączenie, wiadomość, sesję transmisji danych. Definicja użyciowa 90-dniowa eliminuje tym samym karty nieaktywne.

Według powyższej definicji UKE corocznie zbiera dane operatorów mobilnych działających w Polsce, celem przygotowania przez Komisję Europejską porównania realnej penetracji mobilnymi usługami telekomunikacyjnymi w krajach Unii Europejskiej (tzw. raport Agendy Cyfrowej).

Wolne przepływy pieniężne

Wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszona o wydatki gotówkowe dotyczące standardowej działalności inwestycyjnej oraz pomniejszona o odsetki zapłacone z tytułu bieżącej obsługi zadłużenia Grupy.

CyfrowyPolsat.net - Nieoficjalny serwis informacyjny na temat platformy Cyfrowy Polsat, pakiety, sprzęt, promocje, oferta, telefony, internet. Wszelkie informacje jakie potrzebujesz wiedzieć o największej polskiej platformie satelitarnej. Nowości ze świata cyfrowego polsatu, telewizja, telefonia gsm, internet. Tylko u nas wszystko w jednym miejscu.

Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub sa zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych,  czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.